Kāda informācija nepieciešama?
Iepazīsimies
Īsumā par sadarbības iespējām
Uzsākot sadarbību
Cena?
Individuāliem pasūtījumiem
Klientam jānorāda vai ir nepieciešamas ārdurvis, iekšdurvis, paaugstinātas drošības durvis, paaugstinātas uguns drošības durvis (ar ugunsdrošu krāsas pārklājumu). Vai durvis artrodas tiešā saskarsmē ar laikapstākļiem vai temperatūras kritumu starpības ietekmē, piemēram, pirts durvis. Masīvkoka durvīm ir svarīgs gaisa mitruma faktors, kas var ietekmēt garantijas saistības (piemēram, bieži, strauji uzsildītas, neapkurinātas telpas). Ja ailes mērijumus un montāžu veic Izpildītājs, tad Kients tiek informēts par vērtnes izmēru un nav atbildīgs par ailes un kārbas saderību. Ja izmērus sniedz Pasūtītājs, tad ir jānorāda durvju kārbas ārējie izmēri, kārbas platums, vēlamais biezums un vai ir nepieciešams durvju slieksnis un Izpildītājs nav atbildīgs par durvju un ailes saderību (piemēram stiprinājuma veidu vai blīvējumam nepieciešamo atstarpi) Pēc durvju dizaina un materiālu izvēles tiek norādīts nepieciešamais blīvējums un izmantotā furnitūra.
Par Kienta piegādātiem kāpņu rasējumiem un to izmēru atbilstību projektam atbild Klients. Ja kāpņu projektu izstrādā Izpildītājs, tad tiek veikti visi nepieciešamie mērījumi, izstrādāts tehniskais projekts, kas tiek saskaņots ar Pasūtītāju. Pēc projekta izsrādes tiek sagatavota precīza izgatavošanas un uzstādīšanas tāme.
Mēbeļu dizaina tehnisko projektu izstrādā Izpildītājs ņemot vērā Pasūtītāja prasības vai piegādātos materiālus. Tehnisko projektu un tāmi saskaņo ar Pasūtītāju.
Esam galdniecības un kokapstrādes uzņēmums, kas specializējas individuāli projektētu vai rūpnieciski sērijveida ražotu kokapstrādes darbu izgatavošanā. Mūsu darbiniekiem ir nepieciešamā pieredze dažādu dizainu un rūpniecisku projektu realizēšanā. Uzņēmumam ir jaunas ražošanas telpas un mūsdienīgas kokapstrādes iekārtas, kas ļauj veikt augstas precizitātes un jebkuras sarežģītības galdniecības darbus neizmantojot ārpakalpojumus, tādējādi peronīgi kontrolējot visu ražošanas procesu. Kokapstrādē viens no svarīgākajiem kvalitātes rādītājiem ir virsmas apstrāde, tādēļ tas tiek veikts tam paredzētā krāsotavā (lakotavā).
Vēlams mūsu mājas lapas galerijās iepazīties ar jau realizētiem darbiem dažādās sfērās, izvērtēt mūsu redzējumu un dizaina jautājumu risināšanu, realizēšanu un izvērtēt redzētā atbilstību Jūsu vajadzībām. Sazināties ar mums un konsultēties par šī brīža iespējām un realizācijas termiņiem.
Lai uzzinātu izmaksas, Kientam ir nepieciešams precīzi formulēt darba uzdevumu (savas vajadzības), lai varētu veikt finanšu aplēses skiču projekta līmenī, vai apspriežot jau iepriekš realizētu, līdzīgu projektu izmaksas un darba apjomu. Pirms darba uzsākšanas, tiek norādīta precīza projekta izstrādes cena. Pēc izstrādāta un Klienta apstiprināta projekta tiek sastādīta realizācijas tāme. Ja pirms darba uzsākšanas ir nepieciešama konsultācija vai objekta uzmērīšanas darbi Klienta norādītā adresē, tas ir papildus maksas pakalpojums pēc vienošanās, ņemot vērā transporta izdevumus un patērēto darba laiku.